Bestyrelse / FormålFormand

Børge Pedersen

Tunevej 6

4621 Gadstrup

Telf. 20 72 85 81

Mail:  bptune@pc.dk


Sekretær:

Grete Johannsen

Bakkesvinget 4

2880 Bagsværd

TLF: 41 83 16 14

Mail: gette2010@gmail.comKasserer:

Vivi Pedersen

Tunevej 6

4621 Gadstrup

TLF: 60 47 91 06

Mail: vptune@gmail.com


Bestyrelsesmedlem:

Peter Johannsen

Bakkesvinget 4

2880 Bagsværd

TLF: 41 83 16 14

Mail: gette2010@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Kenneth Rasmussen

Nørupvej 33, Søstrup

4300 Holbæk

TLF: 40 15 37 55

kenneth_rasmussen@adslhome.dk


Klubbens formål er at virke for udbredelse af hønseracen Rhode Island Red (R.I.R) og i videst  mulig grad arbejde for dens udvikling i standardmæssig henseende. Klubbens arbejde sker i

nøje tilknytning til det arbejde som Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og

Den Danske Rhode Island klub udfører indenfor klubbens område.


Det koster kun kr. 35,- årligt at være medlem af R.I.R Klubben for København og omegn.


For yderligere information, kontakt formanden Børge Pedersen på 20 72 85 81

For indmeldelse i klubben, kontakt formanden.


Klubbens e-mail adresse er: bptune@pc.dk