RIR Folder / Historie

R.I.R Folder 2022

R I R Klubbens Historie


En halv snes år efter Danmarks Fjerkræsavlerforenings stiftelse og inddeling af medlemmerne i amtskredse indbød tre af Den Danske Rhode Island Klub de medlemmer, son boede i Københavns område til et møde, nemlig den 22. januar 1922, med det formal at oprette en lokalklub under Bykredsen.

Formanden for Den Danske R.I.R.-klub, lærer E. Elm, var også indbudt, og han holdt et kort foredrag om lokalklubbernes betydning, og han anbefalede stærkt oprettelse af lokalklubben.

Efter korte udtalelser af enkelte af de tilstedeværende, blandt andre overretssagfører Hans Folden, blev det vedtaget at stifte R.I.R. klubben for København og omegn.


Lærer E. Elm havde et udkast med sig til love for den nye klub.

Efter en kort diskussion blev disse love vedtaget.


Det første år blev meget aktivt med 4 bestyrelsesmøder, 3 medlemsmøder, 3 opdrætterbesøg og en udflugt til Sorø.


Den 7. november 1924 udkom klubbens første medlemsblad, og i dette blad meddeltes det, at klubben agtede at afholde et dommerkursus med første mødeaften den 18. november, som lærer ville blandt andre være lærer E. Elm, sagfører Traberg, St. Heddinge, og hønseriejer C. F. Skafte, Sorø.


Dette kursus afvikledes på 3 møder, og der deltog ca. 60 personer.

Klubben må på det tidspunkt have haft over 3oo medlemmer, da der på regnskabet for 1924 er posteret "Forudbetalt" kontingent for 1925: kr. 632,oo.


I december 1925 blev det vedtaget at oprette et fremavlscenter i Rødovre.

I november 1926 afholdt klubben en udstilling med 15o tilmeldte dyr.

I juni 1929 afholdtes en sommerudstilling i samarbejde med Rødovre Fjerkræ og Kaninavlerforening og Hvidovre Kanin og Fjerkræavlerforening.


Det var lidt om klubbens første år, og efterhånden kom den

efter  forskellige stridigheder med landsklubben og avlscentret ind i en roligere arbejdsrytme.

Der var både nedgange og opgange, men efterhånden fik man et godt udstillingssamarbejde med Bykredsen og omegnsklubberne.

I de seneste mange ar har klubben udstillet og præmieret på Københavnerkåringsskuet.


Den 6. - 7. marts 1987 afholdt klubben en propagandaudstilling i Ballerupcentret, hvortil Bykredsen, Stor-København og Amagerland var inviteret med et godt resultat.

Omkring 1990 og fremefter var en god tid for vores klub, vi var omkring 65 medlemmer der deltog i udstillinger samt havde hønseudflugter til forskellige avlere.


Der bliv afholdt hønsedage hvor medlemmerne havde høns med som vores dommer gennemgik og gav ros og kritik.

Herefter var der fælles spisning med medbragt mad og lidt at drikke, vi afsluttede med kaffe.

Klubben er kendt som et samlingssted hvor hønsevenner kom sammen og hyggede sig omkring hønsene og ikke mindst hyggelige sammenkomster som gule ærter og pandekager med is, samt et lille glas efter vores generalforsamling.